ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 28/09/2023 เวลา 22:34:32 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 109.00 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 62.82 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 90.60 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 90.60 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
28/09/2023
22:31:47 น.
IT-Zone
39 µg/m³
29.3 °C
71 %
0 PPM.
28/09/2023
22:31:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
27 µg/m³
28.9 °C
62 %
0 PPM.
28/09/2023
22:30:53 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
19 µg/m³
29.5 °C
46 %
0 PPM.
28/09/2023
22:30:48 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
31 µg/m³
30.8 °C
69 %
0 PPM.
28/09/2023
22:29:58 น.
งานซ่อมฯ
18 µg/m³
28.8 °C
60 %
0 PPM.
28/09/2023
22:26:56 น.
IT-Zone
35 µg/m³
29.3 °C
72 %
0 PPM.
28/09/2023
22:26:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
26 µg/m³
28.9 °C
62 %
0 PPM.
28/09/2023
22:26:01 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
19 µg/m³
29.5 °C
46 %
0 PPM.
28/09/2023
22:25:56 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
32 µg/m³
30.8 °C
69 %
0 PPM.
28/09/2023
22:25:07 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
28.8 °C
60 %
0 PPM.
28/09/2023
22:22:04 น.
IT-Zone
35 µg/m³
29.3 °C
72 %
0 PPM.
28/09/2023
22:21:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
28 µg/m³
28.8 °C
62 %
0 PPM.
28/09/2023
22:21:09 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
13 µg/m³
29.5 °C
45 %
0 PPM.
28/09/2023
22:21:04 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
30 µg/m³
30.8 °C
69 %
0 PPM.
28/09/2023
22:20:15 น.
งานซ่อมฯ
19 µg/m³
28.8 °C
60 %
0 PPM.