ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 06:30:21 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
06:28:29 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
30.5 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
06:25:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28 °C
61 %
0 PPM.
02/10/2022
06:23:38 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
30.5 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
06:21:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28 °C
61 %
0 PPM.
02/10/2022
06:18:46 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
30.5 °C
67 %
0 PPM.