ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 28/09/2022 เวลา 20:01:54 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
28/09/2022
20:00:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.8 °C
54 %
0 PPM.
28/09/2022
19:57:52 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
31.9 °C
65 %
0 PPM.
28/09/2022
19:56:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.8 °C
53 %
0 PPM.
28/09/2022
19:53:01 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
31.9 °C
65 %
0 PPM.
28/09/2022
19:51:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.9 °C
48 %
0 PPM.