ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 09:48:53 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
09:48:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.2 °C
63 %
0 PPM.
05/10/2022
09:46:09 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.2 °C
59 %
0 PPM.
05/10/2022
09:43:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.1 °C
63 %
0 PPM.
05/10/2022
09:41:18 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.2 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
09:36:26 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.4 °C
61 %
0 PPM.