ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 27/09/2022 เวลา 15:29:09 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
27/09/2022
15:29:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.9 °C
53 %
0 PPM.
27/09/2022
15:27:47 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
31.6 °C
65 %
0 PPM.
27/09/2022
15:27:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
28.4 °C
62 %
0 PPM.
27/09/2022
15:24:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.9 °C
50 %
0 PPM.
27/09/2022
15:22:55 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
31.6 °C
65 %
0 PPM.