ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 11:28:41 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
11:28:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.7 °C
60 %
0 PPM.
30/09/2022
11:25:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.3 °C
63 %
0 PPM.
30/09/2022
11:23:57 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30 °C
64 %
0 PPM.
30/09/2022
11:23:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.7 °C
58 %
0 PPM.
30/09/2022
11:20:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.3 °C
66 %
0 PPM.