ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/09/2022 เวลา 10:36:08 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/09/2022
10:34:21 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
25/09/2022
10:33:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
27.6 °C
55 %
0 PPM.
25/09/2022
10:29:30 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
31.4 °C
64 %
0 PPM.
25/09/2022
10:28:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
27.7 °C
55 %
0 PPM.
25/09/2022
10:24:39 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
31.4 °C
64 %
0 PPM.