ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 07/10/2022 เวลา 16:10:54 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
07/10/2022
16:10:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28 °C
60 %
0 PPM.
07/10/2022
16:09:40 น.
IT-Zone
2 µg/m³
26.3 °C
57 %
0 PPM.
07/10/2022
16:09:03 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
29.6 °C
63 %
0 PPM.
07/10/2022
16:05:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28 °C
60 %
0 PPM.
07/10/2022
16:04:49 น.
IT-Zone
2 µg/m³
26.3 °C
58 %
0 PPM.