ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 11:00:12 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
10:57:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
04/10/2022
10:56:09 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
29.7 °C
65 %
0 PPM.
04/10/2022
10:51:18 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
29.6 °C
63 %
0 PPM.
04/10/2022
10:47:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28 °C
61 %
0 PPM.
04/10/2022
10:46:26 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
29.5 °C
64 %
0 PPM.