ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 24/09/2023 เวลา 11:24:21 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
24/09/2023
11:24:12 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
0 µg/m³
29.6 °C
71 %
0 PPM.
24/09/2023
11:23:14 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
0 µg/m³
28.7 °C
52 %
0 PPM.
24/09/2023
11:22:56 น.
IT-Zone
0 µg/m³
27.8 °C
60 %
0 PPM.
24/09/2023
11:22:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.2 °C
58 %
0 PPM.
24/09/2023
11:21:57 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
29.4 °C
55 %
0 PPM.
24/09/2023
11:19:20 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
0 µg/m³
29.5 °C
71 %
0 PPM.
24/09/2023
11:18:22 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
0 µg/m³
28.7 °C
51 %
0 PPM.
24/09/2023
11:18:05 น.
IT-Zone
0 µg/m³
27.8 °C
59 %
0 PPM.
24/09/2023
11:17:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.1 °C
59 %
0 PPM.
24/09/2023
11:17:05 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
29.4 °C
54 %
0 PPM.
24/09/2023
11:14:28 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
0 µg/m³
29.6 °C
71 %
0 PPM.
24/09/2023
11:13:31 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
0 µg/m³
28.7 °C
51 %
0 PPM.
24/09/2023
11:13:13 น.
IT-Zone
0 µg/m³
27.8 °C
59 %
0 PPM.
24/09/2023
11:12:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.2 °C
57 %
0 PPM.
24/09/2023
11:12:14 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
29.4 °C
54 %
0 PPM.