ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 16:29:48 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
16:29:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.8 °C
61 %
0 PPM.
05/10/2022
16:29:21 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.2 °C
66 %
0 PPM.
05/10/2022
16:29:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.4 °C
55 %
0 PPM.
05/10/2022
16:24:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.8 °C
61 %
0 PPM.
05/10/2022
16:24:30 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.2 °C
66 %
0 PPM.