ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 11:02:09 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
11:01:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.9 °C
67 %
0 PPM.
30/09/2022
10:59:39 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30 °C
64 %
0 PPM.
30/09/2022
10:59:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.1 °C
58 %
0 PPM.
30/09/2022
10:56:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.8 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
10:54:48 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30 °C
63 %
0 PPM.