ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 28/09/2022 เวลา 11:26:28 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
28/09/2022
11:24:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.8 °C
55 %
0 PPM.
28/09/2022
11:22:49 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
31.6 °C
65 %
0 PPM.
28/09/2022
11:20:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.8 °C
51 %
0 PPM.
28/09/2022
11:17:57 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31.5 °C
65 %
0 PPM.
28/09/2022
11:15:08 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.9 °C
51 %
0 PPM.