ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/07/2024 เวลา 20:40:39 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 69.23 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 75.64 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 79.91 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/07/2024
20:37:59 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
33 µg/m³
31.5 °C
60 %
0 PPM.
25/07/2024
20:36:45 น.
ตำแหน่งทดสอบ
26 µg/m³
32.7 °C
46 %
0 PPM.
25/07/2024
20:36:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
20 µg/m³
25.9 °C
56 %
626 PPM.
25/07/2024
20:36:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
21 µg/m³
32.2 °C
49 %
0 PPM.
25/07/2024
20:36:00 น.
งานซ่อมฯ
26 µg/m³
30 °C
57 %
0 PPM.
25/07/2024
20:35:56 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
15 µg/m³
31.4 °C
42 %
0 PPM.
25/07/2024
20:35:56 น.
IT-Zone
24 µg/m³
29.1 °C
66 %
0 PPM.
25/07/2024
20:33:07 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
36 µg/m³
31.4 °C
60 %
0 PPM.
25/07/2024
20:31:52 น.
ตำแหน่งทดสอบ
22 µg/m³
32.7 °C
46 %
0 PPM.
25/07/2024
20:31:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
18 µg/m³
32.2 °C
49 %
0 PPM.
25/07/2024
20:31:06 น.
งานซ่อมฯ
23 µg/m³
29.9 °C
57 %
0 PPM.
25/07/2024
20:31:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
20 µg/m³
25.8 °C
55 %
642 PPM.
25/07/2024
20:31:00 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
15 µg/m³
31.3 °C
41 %
0 PPM.
25/07/2024
20:31:00 น.
IT-Zone
23 µg/m³
28.9 °C
63 %
0 PPM.
25/07/2024
20:28:15 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
32 µg/m³
31.4 °C
59 %
0 PPM.