ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 17:34:57 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
17:33:08 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.7 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
17:31:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.8 °C
63 %
0 PPM.
30/09/2022
17:30:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28 °C
61 %
0 PPM.
30/09/2022
17:28:16 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.7 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
17:26:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.9 °C
63 %
0 PPM.