ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 28/09/2022 เวลา 09:08:23 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
28/09/2022
09:06:47 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
31.6 °C
65 %
0 PPM.
28/09/2022
09:03:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.5 °C
61 %
0 PPM.
28/09/2022
09:01:56 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
31.5 °C
65 %
0 PPM.
28/09/2022
08:59:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.4 °C
59 %
0 PPM.
28/09/2022
08:57:05 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
31.6 °C
65 %
0 PPM.