ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2022 เวลา 10:52:44 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2022
10:51:46 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.2 °C
56 %
0 PPM.
29/09/2022
10:50:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.2 °C
63 %
0 PPM.
29/09/2022
10:50:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.2 °C
57 %
0 PPM.
29/09/2022
10:46:55 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.1 °C
56 %
0 PPM.
29/09/2022
10:45:41 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.2 °C
61 %
0 PPM.