ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 09:55:36 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
09:51:41 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
29.5 °C
62 %
0 PPM.
30/09/2022
09:51:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28 °C
60 %
0 PPM.
30/09/2022
09:46:50 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
29.6 °C
64 %
0 PPM.
30/09/2022
09:46:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28 °C
63 %
0 PPM.
30/09/2022
09:41:58 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
29.7 °C
65 %
0 PPM.