ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 19:39:28 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
19:39:24 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.5 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
19:37:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
29.8 °C
63 %
0 PPM.
30/09/2022
19:36:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.1 °C
60 %
0 PPM.
30/09/2022
19:34:33 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.5 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
19:33:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.8 °C
62 %
0 PPM.