ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 10:37:06 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
10:37:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.4 °C
64 %
0 PPM.
30/09/2022
10:35:23 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.9 °C
58 %
0 PPM.
30/09/2022
10:34:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.9 °C
61 %
0 PPM.
30/09/2022
10:32:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.4 °C
61 %
0 PPM.
30/09/2022
10:30:32 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.9 °C
58 %
0 PPM.