ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 03/10/2022 เวลา 10:54:13 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
03/10/2022
10:53:11 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.3 °C
66 %
0 PPM.
03/10/2022
10:52:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
29.5 °C
61 %
0 PPM.
03/10/2022
10:51:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28 °C
61 %
0 PPM.
03/10/2022
10:48:20 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
30.4 °C
68 %
0 PPM.
03/10/2022
10:47:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
29.6 °C
63 %
0 PPM.