ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 12:54:06 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
12:52:42 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
29.8 °C
62 %
0 PPM.
04/10/2022
12:49:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.9 °C
60 %
0 PPM.
04/10/2022
12:47:51 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
29.8 °C
63 %
0 PPM.
04/10/2022
12:44:41 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.9 °C
60 %
0 PPM.
04/10/2022
12:42:59 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
29.9 °C
64 %
0 PPM.