ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 00:45:01 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
00:44:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.2 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
00:42:10 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
30.5 °C
67 %
0 PPM.
05/10/2022
00:39:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.1 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
00:37:19 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30.5 °C
67 %
0 PPM.
05/10/2022
00:34:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.1 °C
60 %
0 PPM.