ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 11:06:46 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
11:05:20 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
30.8 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2022
11:02:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.7 °C
60 %
0 PPM.
02/10/2022
11:00:29 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
30.8 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2022
10:57:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.6 °C
60 %
0 PPM.
02/10/2022
10:55:38 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
30.8 °C
66 %
0 PPM.