ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 11:58:58 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
11:58:47 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
30.9 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2022
11:56:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.7 °C
59 %
0 PPM.
02/10/2022
11:53:56 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
30.9 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2022
11:51:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.7 °C
58 %
0 PPM.
02/10/2022
11:49:05 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.9 °C
66 %
0 PPM.