ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2022 เวลา 12:36:55 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2022
12:36:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.7 °C
59 %
0 PPM.
01/10/2022
12:34:44 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.7 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2022
12:31:41 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.6 °C
59 %
0 PPM.
01/10/2022
12:29:53 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.7 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2022
12:26:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.4 °C
59 %
0 PPM.