ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 22:48:56 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
22:48:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.2 °C
60 %
0 PPM.
04/10/2022
22:45:31 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.4 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2022
22:43:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.2 °C
60 %
0 PPM.
04/10/2022
22:40:40 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.4 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2022
22:38:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.1 °C
60 %
0 PPM.