ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 01:58:39 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
01:56:31 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.6 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
01:53:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.9 °C
60 %
0 PPM.
02/10/2022
01:51:39 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30.6 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
01:49:04 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.9 °C
60 %
0 PPM.
02/10/2022
01:46:48 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
30.6 °C
67 %
0 PPM.