ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 10:31:41 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
10:31:20 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
30.8 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2022
10:28:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.3 °C
53 %
0 PPM.
02/10/2022
10:26:29 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
30.8 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2022
10:23:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.4 °C
55 %
0 PPM.
02/10/2022
10:21:38 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
30.8 °C
66 %
0 PPM.