ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2023 เวลา 16:45:40 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2023
16:42:30 น.
IT-Zone
8 µg/m³
28.8 °C
55 %
0 PPM.
01/10/2023
16:42:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
28 °C
56 %
0 PPM.
01/10/2023
16:42:02 น.
งานซ่อมฯ
14 µg/m³
30.5 °C
62 %
0 PPM.
01/10/2023
16:41:48 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
16 µg/m³
32 °C
65 %
0 PPM.
01/10/2023
16:40:53 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
29.5 °C
43 %
0 PPM.
01/10/2023
16:37:38 น.
IT-Zone
8 µg/m³
28.8 °C
55 %
0 PPM.
01/10/2023
16:37:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
13 µg/m³
28.2 °C
56 %
0 PPM.
01/10/2023
16:37:10 น.
งานซ่อมฯ
15 µg/m³
30.4 °C
62 %
0 PPM.
01/10/2023
16:36:56 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
17 µg/m³
32.1 °C
65 %
0 PPM.
01/10/2023
16:36:01 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
29.6 °C
43 %
0 PPM.
01/10/2023
16:32:46 น.
IT-Zone
11 µg/m³
28.8 °C
55 %
0 PPM.
01/10/2023
16:32:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
13 µg/m³
28.4 °C
56 %
0 PPM.
01/10/2023
16:32:19 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
30.5 °C
62 %
0 PPM.
01/10/2023
16:32:05 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
17 µg/m³
32 °C
65 %
0 PPM.
01/10/2023
16:31:09 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
29.6 °C
43 %
0 PPM.