ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 26/09/2022 เวลา 14:19:26 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
26/09/2022
14:15:30 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
29.8 °C
54 %
0 PPM.
26/09/2022
14:15:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.9 °C
57 %
0 PPM.
26/09/2022
14:10:39 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
29.9 °C
54 %
0 PPM.
26/09/2022
14:10:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.8 °C
55 %
0 PPM.
26/09/2022
14:05:48 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
29.8 °C
55 %
0 PPM.