ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 28/09/2022 เวลา 19:29:01 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
28/09/2022
19:28:44 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
31.9 °C
65 %
0 PPM.
28/09/2022
19:26:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.3 °C
57 %
0 PPM.
28/09/2022
19:23:52 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
32 °C
65 %
0 PPM.
28/09/2022
19:22:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.3 °C
57 %
0 PPM.
28/09/2022
19:19:01 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
32 °C
65 %
0 PPM.