ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 10:03:08 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
10:00:43 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
30.1 °C
63 %
0 PPM.
05/10/2022
09:58:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28 °C
55 %
0 PPM.
05/10/2022
09:55:52 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30 °C
61 %
0 PPM.
05/10/2022
09:53:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.2 °C
57 %
0 PPM.
05/10/2022
09:51:00 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.1 °C
58 %
0 PPM.