ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 16:41:48 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
16:39:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.8 °C
61 %
0 PPM.
05/10/2022
16:39:04 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.2 °C
66 %
0 PPM.
05/10/2022
16:38:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.1 °C
50 %
0 PPM.
05/10/2022
16:34:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.8 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
16:34:12 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.2 °C
66 %
0 PPM.