ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 15:50:33 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
15:49:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.7 °C
62 %
0 PPM.
30/09/2022
15:47:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.7 °C
57 %
0 PPM.
30/09/2022
15:46:15 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.2 °C
71 %
0 PPM.
30/09/2022
15:44:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.6 °C
63 %
0 PPM.
30/09/2022
15:42:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.7 °C
53 %
0 PPM.