ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 10:18:58 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
10:18:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.6 °C
56 %
0 PPM.
04/10/2022
10:17:18 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
29.6 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2022
10:13:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.7 °C
51 %
0 PPM.
04/10/2022
10:12:27 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.7 °C
68 %
0 PPM.
04/10/2022
10:08:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.8 °C
52 %
0 PPM.