ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 12:12:15 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
12:11:53 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
29.7 °C
57 %
0 PPM.
05/10/2022
12:10:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
28.4 °C
65 %
0 PPM.
05/10/2022
12:10:04 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.4 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
12:07:02 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
29.7 °C
58 %
0 PPM.
05/10/2022
12:05:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
28.3 °C
60 %
0 PPM.