ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 03/10/2022 เวลา 17:35:24 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
03/10/2022
17:34:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29 °C
63 %
0 PPM.
03/10/2022
17:32:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.2 °C
60 %
0 PPM.
03/10/2022
17:31:41 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.7 °C
64 %
0 PPM.
03/10/2022
17:29:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.9 °C
63 %
0 PPM.
03/10/2022
17:27:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.2 °C
60 %
0 PPM.