ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 11:37:28 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
11:36:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
27.4 °C
73 %
0 PPM.
05/10/2022
11:35:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
11:33:02 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
29.9 °C
66 %
0 PPM.
05/10/2022
11:31:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
26.7 °C
74 %
0 PPM.
05/10/2022
11:31:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.9 °C
59 %
0 PPM.