ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 13:25:56 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
13:23:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.1 °C
57 %
0 PPM.
02/10/2022
13:18:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.1 °C
57 %
0 PPM.
02/10/2022
13:13:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28 °C
57 %
0 PPM.
02/10/2022
13:11:37 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
31 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2022
13:09:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.9 °C
57 %
0 PPM.