ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2023 เวลา 15:58:49 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2023
15:58:40 น.
IT-Zone
14 µg/m³
28.9 °C
56 %
0 PPM.
01/10/2023
15:58:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
28.5 °C
58 %
0 PPM.
01/10/2023
15:58:02 น.
งานซ่อมฯ
15 µg/m³
30.7 °C
61 %
0 PPM.
01/10/2023
15:57:56 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
20 µg/m³
32 °C
65 %
0 PPM.
01/10/2023
15:56:57 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
29.5 °C
43 %
0 PPM.
01/10/2023
15:53:47 น.
IT-Zone
10 µg/m³
29 °C
56 %
0 PPM.
01/10/2023
15:53:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
13 µg/m³
28.4 °C
58 %
0 PPM.
01/10/2023
15:53:09 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
30.7 °C
61 %
0 PPM.
01/10/2023
15:53:04 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
21 µg/m³
32 °C
65 %
0 PPM.
01/10/2023
15:52:05 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
29.5 °C
43 %
0 PPM.
01/10/2023
15:48:56 น.
IT-Zone
9 µg/m³
28.9 °C
56 %
0 PPM.
01/10/2023
15:48:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
16 µg/m³
28.4 °C
59 %
0 PPM.
01/10/2023
15:48:16 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
30.6 °C
61 %
0 PPM.
01/10/2023
15:48:12 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
18 µg/m³
32 °C
65 %
0 PPM.
01/10/2023
15:47:13 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
29.6 °C
42 %
0 PPM.