ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 13/06/2024 เวลา 09:05:30 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 69.23 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 69.23 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 69.23 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 29.17 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
13/06/2024
09:02:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
21 µg/m³
27 °C
62 %
463 PPM.
13/06/2024
09:02:08 น.
งานซ่อมฯ
21 µg/m³
31.8 °C
62 %
0 PPM.
13/06/2024
09:02:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
19 µg/m³
30.5 °C
54 %
0 PPM.
13/06/2024
09:02:01 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
21 µg/m³
35.9 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
09:01:30 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
15 µg/m³
32.9 °C
61 %
0 PPM.
13/06/2024
08:57:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
22 µg/m³
27 °C
59 %
464 PPM.
13/06/2024
08:57:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
20 µg/m³
30.5 °C
56 %
0 PPM.
13/06/2024
08:57:11 น.
งานซ่อมฯ
23 µg/m³
31.9 °C
62 %
0 PPM.
13/06/2024
08:57:09 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
23 µg/m³
35.9 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
08:56:38 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
12 µg/m³
32.8 °C
61 %
0 PPM.
13/06/2024
08:52:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
26 µg/m³
27.1 °C
58 %
463 PPM.
13/06/2024
08:52:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
21 µg/m³
30.8 °C
57 %
0 PPM.
13/06/2024
08:52:17 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
24 µg/m³
36 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
08:52:17 น.
งานซ่อมฯ
21 µg/m³
31.8 °C
61 %
0 PPM.
13/06/2024
08:51:46 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
12 µg/m³
32.9 °C
62 %
0 PPM.