ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 27/09/2022 เวลา 17:51:51 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
27/09/2022
17:50:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28 °C
57 %
0 PPM.
27/09/2022
17:48:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
28 °C
62 %
0 PPM.
27/09/2022
17:48:37 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
31.5 °C
66 %
0 PPM.
27/09/2022
17:45:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.9 °C
56 %
0 PPM.
27/09/2022
17:43:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
27.9 °C
59 %
0 PPM.