ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2022 เวลา 13:14:19 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2022
13:12:37 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.
29/09/2022
13:12:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.3 °C
63 %
0 PPM.
29/09/2022
13:11:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.8 °C
50 %
0 PPM.
29/09/2022
13:07:46 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.5 °C
64 %
0 PPM.
29/09/2022
13:07:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.2 °C
63 %
0 PPM.