ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 26/09/2022 เวลา 08:08:13 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
26/09/2022
08:06:19 น.
งานซ่อมฯ
24 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
26/09/2022
08:05:08 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
28.2 °C
61 %
0 PPM.
26/09/2022
08:01:27 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
26/09/2022
08:00:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
28.2 °C
61 %
0 PPM.
26/09/2022
07:56:36 น.
งานซ่อมฯ
13 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.