ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 22:14:40 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
22:13:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28 °C
59 %
0 PPM.
02/10/2022
22:10:22 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
31 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
22:08:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.1 °C
59 %
0 PPM.
02/10/2022
22:05:31 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
31 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
22:03:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.1 °C
59 %
0 PPM.