ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 03/10/2022 เวลา 18:31:55 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
03/10/2022
18:30:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.1 °C
58 %
0 PPM.
03/10/2022
18:30:01 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.7 °C
65 %
0 PPM.
03/10/2022
18:27:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.2 °C
62 %
0 PPM.
03/10/2022
18:25:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28 °C
58 %
0 PPM.
03/10/2022
18:25:10 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.7 °C
65 %
0 PPM.