ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 07/10/2022 เวลา 17:39:50 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
07/10/2022
17:38:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.8 °C
63 %
0 PPM.
07/10/2022
17:37:04 น.
IT-Zone
0 µg/m³
26.1 °C
59 %
0 PPM.
07/10/2022
17:36:28 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
30.2 °C
64 %
0 PPM.
07/10/2022
17:33:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.7 °C
63 %
0 PPM.
07/10/2022
17:32:13 น.
IT-Zone
3 µg/m³
26.1 °C
60 %
0 PPM.