ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 13:42:05 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
13:39:18 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.4 °C
57 %
0 PPM.
05/10/2022
13:37:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.2 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
13:34:26 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.4 °C
56 %
0 PPM.
05/10/2022
13:33:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.6 °C
65 %
0 PPM.
05/10/2022
13:32:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.1 °C
58 %
0 PPM.