ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2023 เวลา 18:26:53 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 62.82 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2023
18:25:49 น.
สำนักงานเลขานุการ
8 µg/m³
26.5 °C
59 %
0 PPM.
29/09/2023
18:24:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
22 µg/m³
28.3 °C
54 %
0 PPM.
29/09/2023
18:24:07 น.
IT-Zone
18 µg/m³
29.2 °C
60 %
0 PPM.
29/09/2023
18:23:19 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
33 µg/m³
31.7 °C
69 %
0 PPM.
29/09/2023
18:22:50 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
28 °C
42 %
0 PPM.
29/09/2023
18:22:25 น.
งานซ่อมฯ
19 µg/m³
28.9 °C
64 %
0 PPM.
29/09/2023
18:20:57 น.
สำนักงานเลขานุการ
70 µg/m³
26.4 °C
60 %
0 PPM.
29/09/2023
18:19:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
22 µg/m³
28.3 °C
55 %
0 PPM.
29/09/2023
18:19:15 น.
IT-Zone
17 µg/m³
29.2 °C
60 %
0 PPM.
29/09/2023
18:18:27 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
32 µg/m³
31.7 °C
69 %
0 PPM.
29/09/2023
18:17:58 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
28.1 °C
42 %
0 PPM.
29/09/2023
18:17:33 น.
งานซ่อมฯ
15 µg/m³
28.9 °C
64 %
0 PPM.
29/09/2023
18:16:05 น.
สำนักงานเลขานุการ
101 µg/m³
26.2 °C
61 %
0 PPM.
29/09/2023
18:14:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
17 µg/m³
28.4 °C
54 %
0 PPM.
29/09/2023
18:14:22 น.
IT-Zone
16 µg/m³
29.2 °C
60 %
0 PPM.