ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2022 เวลา 09:13:35 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2022
09:12:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.2 °C
65 %
0 PPM.
01/10/2022
09:10:42 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.4 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2022
09:07:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.2 °C
65 %
0 PPM.
01/10/2022
09:05:50 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.4 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2022
09:02:41 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.2 °C
64 %
0 PPM.